Kup bilet

Kup bilet online (maksymalna ilość biletów do kupienia przy jednej transakcji to 10 sztuk)

Kup bilet

Jeżeli chcesz kupić bilet grupowy (powyżej 10 osób) lub dla firmy

Napisz do nas

Bilety można kupić też na miejscu w trakcie trwania ZOO festiwalu.
Kasy biletowe będą znajdować się przy wejściu głównym Polsat Plus Arena od strony toru gokartowego

Cennik ZOO Festiwal

*bilet ulgowy przysługuje:

  • dzieciom od 3 do 7 roku życia, za okazaniem dokumentu potwierdzającego wiek dziecka
  • młodzieży szkolnej, za okazaniem legitymacji szkolnej
  • studentom do 26 roku życia, za okazaniem legitymacji studenckiej
  • emerytom, rencistom i kombatantom, za okazaniem legitymacji
  • osobom niepełnosprawnym za okazaniem stosownego dokumentu oraz towarzyszącemu im jednemu przewodnikowi
  • osobom powyżej 70 roku życia, za okazaniem stosownego dokumentu

wstęp darmowy:

  • dzieci do lat 3, za okazaniem dokumentu potwierdzającego wiek dziecka
  • jednemu opiekunowi na dziesięcioro dzieci lub młodzieży grup zorganizowanych